Perolehan

  

  • Tiada tawaran buat masa ini -


   
 •  Bil.  Tajuk   Nombor Tender  Nama Petender  Harga Tawaran  Tempoh Perkhidmatan
    

   

        
  • Tiada tawaran sebut harga buat masa ini -
 •  Bil.  Tajuk Projek  Nombor Sebut Harga  Kontraktor  Harga Tawaran  Tarikh Mula/
  Tarikh Siap  .