Piagam Pelanggan

Kami berjanji untuk memberi perkhidmatan yang cekap, berkualiti dan mesra di dalam tugas-tugas berikut:

  1. Mengadakan pameran tentang warisan budaya negeri dan negara melalui pameran tetap dan pameran sementara.
  2. Memberi bantuan khidmat dan nasihat mengenai permuziuman.
  3. Menyediakan kemudahan asas dan persekitaran yang bersih, indah dan selesa.
  4. Dengan syarat, peraturan-peraturan yang ditetapkan dipatuhi.