Visi dan Misi

VISI

Menjadi agensi pengurusan bahan warisan yang terunggul di Malaysia.

 

MISI

Menguruskan bahan-bahan sejarah, kebudayaan dan alam semulajadi negeri kedah dengan mengenalpasti, mengumpul, menyelidik, memelihara dan mempromosikan bahan warisan bagi meningkatkan kesedaran dan memupuk semangat cinta kepada negeri dan negara.