Objektif

  1. Mentadbir, mengurus serta merancang dan menyelaras aktiviti-aktiviti Muzium, cawangan di bawah pentadbiran Lembaga Muzium Negeri Kedah Darul Aman seperti Muzium Negeri Kedah, Muzium Padi, Muzium Diraja, Balai Seni Negeri dan Memorial Tunku Abdul Rahman.
  2. Menyelamatkan warisan sejarah dan budaya dengan cara memungut, memelihara, menyimpan dan mempamer secara sistematik barang-barang lama dan baru yang mempunyai nilai-nilai sejarah dan budaya tradisi bercorak negeri khasnya dan Malaysia amnya.
  3. Membuat dan menjalankan penyelidikan di dalam semua bahagian kebudayaan negeri dan alam sekelilingnya supaya penerangan mengenai kebudayaan Negara, sejarah tradisi dan alam sekeliling dapat disebarkan melalui penerbitan dan pameran kepada orang ramai sebagai pengetahuan, pendidikan dan menanam semangat kebangsaan dan hormat kepada Negara. Ini juga mendorong persefahaman yang lebih kepada orang ramai dan membantu perpaduan negara.
  4. Penerbitan terhadap kesan-kesan sejarah yang terdapat di seluruh negara.
    Menjalankan lain-lain tugas seperti pameran-pameran panduan pelajaran yang dianggap perlu atau mustahak demi kepentingan muzium, negeri dan orang ramai.
  5. Menguatkuasakan Enakmen yang berkaitan.
  6. Untuk menggalakkan industri pelancongan.